zaterdag 19 september 2020

JONGENSJACHT

Loops

ze zit prachtig in de vacht

is gewillig en zacht

wie had dat bedacht

midden in de nacht

wil zij op jongensjacht

'verplicht binnen' had ze niet verwacht

maar liefst drie kantjes beslaat haar klacht

dinsdag 15 september 2020

EIGEN SCHULD, DIKKE BULT

 


Al jaren heeft ze het gemunt op insecten. Dansen door de tuin is een van haar grootste hobby's. Het moest er een keertje van komen: de wraak van de wespen. Ze hapte de wesp uit de vlucht. Die stak meteen haar angel in de zachte binnenkant van haar rechterbovenlip. Ze probeerde hem nog met haar pootje weg te wrijven, wat mislukte. Ik zag het meteen aan haar blik en toen ze zich onder de bamboe verschool, wist ik het zeker: Pop was geprikt. 

Met een pincet de angel eruit getrokken en Pop direct antihistamine in tabletvorm gegeven (1 mg per lichaamsgewicht zie allergie blog hooikoorts hond) en ijsklontjes in een theedoek gewikkeld (washandje is handiger trouwens) om de zwelling tegen te gaan. Dat laatste hoefde van Pop niet, zij loste dat zelf op door op die kant op de bank te gaan liggen. Na een uurtje was was een gedeelte nog hard, maar de lip was weer tot normale proporties geslonken. Heeft ze mazzel gehad, want als ze 'm had ingeslikt en de wesp had haar inwendig gestoken, was het met sirene naar de dierenarts geweest. Overigens zat ze 's middags alweer achter een bij aan. Tja, da's geen wesp.

donderdag 27 augustus 2020

DE KLUIFJE KIJK

 

Voor het omgaan met honden is geen universele blauwdruk beschikbaar. Beïnvloed door zelfstandige dorpse Fikkies en seriehelden zoals Lassie besloot Cela den Biesen al vroeg dat honden bijzonder veel (onbenut) talent bezitten. Ze leert Honds om te kunnen ontrafelen wat er in een hondenkopje omgaat. Haar eigen en andermans honden scholen haar in de praktijk bij. Bij elke hond apart introduceert ze mensentaal. Door gericht tegen de hond te praten, leert hij woorden en compacte zinnen koppelen aan zaken die het leven veraangenamen en duidelijker maken. Volgens Cela hebben honden aanleg om ons aan het verstand te brengen wat ze bedoelen, als wij oor en oog voor de vertaling hebben. Een toelichting.

De opmaat naar de Kluifje Kijk op schrift vormde een eigenaresse die zich aangesproken voelde door de boodschap die uit mijn schrijfsels spreekt: alle honden kunnen het soorteigen leven leiden waar ze recht op hebben als eigenaars hen daarvoor de ruimte geven. ‘Hoe een hond zich ook gedraagt, jij weet overal een positieve draai aan te geven’, zei ze. ‘Voor mij is het écht zo’, antwoordde ik. Waarop zei verzuchtte: ‘Ik zou willen dat mijn hond en ik samen zó bonden.’ ‘Maar dat kan toch iedereen?’ was mijn verraste reactie. Zelf had ik er nooit bij stilgestaan dat mijn koers afwijkend is. Ik heb honden hoog zitten. Hun begaafdheid en humor worden nog te vaak onderschat naar mijn mening. Pas toen de eigenaresse mijn kijk op Hondse zaken benoemde, kwam het besef dat ik honden bewonder om hun zelfredzaamheid, flexibiliteit en inventiviteit om zich in de mensenwereld te handhaven. Als hondeigenaar kunt u geen groter compliment van uw hond krijgen dan onvoorwaardelijk vertrouwen omdat hij weet dat u het beste voor hem wilt. Uit dat respect vloeide de gelijkwaardige behandeling voort: een brug slaan tussen mensen- en hondentaal door gebruik te maken van positieve verbale communicatie, zo nodig aangevuld met gebaren. Praten tegen een hond is voor mij net zo vanzelfsprekend als tegen een persoon.

Wat omhelst de Kluifje Kijk?

De insteek is: samen in harmonie speels door het leven gaan. Weten wat u aan elkaar heeft en van elkaar op aankunnen. Bepalend daarbij is de gun- en funfactor: als je elkaar mag, kun je veel van elkaar hebben. En als u het vriendelijk vraagt, doet een hond alles voor u wat in zijn vermogen ligt. Bij een hond die van zichzelf vervreemdt, zijn eigen intuïtie en aard moet ontkennen, ontstaan problemen. Om conflicten te voorkomen staat u uw hond toe zijn eigen hondenleven te leiden binnen de door u gestelde veilige grenzen. U stuurt en begeleidt hem ongemerkt zodat hij zijn autonome karakter behoudt, ontspannen en evenwichtig is. Om dit te bewerkstelligen moet u eerst weten wat de hond beweegt. De hond doet hetzelfde: hij kent onze gedragingen door en door omdat hij ons continu en ongemerkt observeert. Interpreteer de motieven van uw hond door hem vragen te stellen. Zijn medewerking gaat op vrijwillige basis; aanmoedigen mag. Honden tonen zich ontvankelijk, pikken snel iets op, zeker als het hun voordeel oplevert. Maak uw hond slim(mer) door hem te betrekken in voor hem belangrijke en basale zaken. Maak hem via spraak deelgenoot. Boots zijn houding of klank na. Aanvankelijk lijkt deze transcriptie een omslachtige manier van communiceren. Gaandeweg leveren de bevestigende aanwijzingen een profijtelijk rendement op. Uw hond bouwt een enorme woordenschat op die in de praktijk buitengewoon bruikbaar blijkt. U kunt woorden inzetten om te weten te komen wat hij fijn vindt, wat hij wil of wat er scheelt; vul zelf maar in. Zo kunt u nog meer samen delen.

Hoe overbrugt u in de praktijk de kloof tussen een hond die zich uitdrukt in pantomime met eventuele bijgeluiden, en een mens met een andere mimiek die een waterval aan woorden uitspreekt in meerdere intonaties?

Het praatproces begint doordat uw hond het initiatief neemt tot contact door u aan te kijken. Hij vraagt uw aandacht. U verwoordt wat hij bedoelt. Misschien is de hond besluiteloos in wat te doen en zoekt hij hulp. U anticipeert door gericht zaken te duiden. Geen oeverloos gebabbel over ditjes en datjes tenzij uw hond dat als rustgevend ervaart: hij weet zo waar hij aan toe is. U merkt aan zijn respons of hij geïnteresseerd is in wat u te melden heeft. Wil hij u iets tonen, reageert hij begrijpend, negeert hij u, loopt hij bij u vandaan, of volgt hij op wat u zegt? Door bij volgende identieke situaties het begrepen woord of de succesvolle zin te herhalen, leert uw hond de samenhang. Door de interactie die ontstaat, gaat u elkaar steeds meer aanvullen. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om bepaalde zaken te overleggen. Via entertrainment (een combi van entertainment en trainen) oefent u spelenderwijs en bouwt zo het praatproces verder uit. Enkele eigenwijzigheden:

Positivisme

Wanneer u uw hond gaat begeleiden, schrapt u de woordjes ‘niet’ en ‘nee’ uit uw vocabulaire.

U vervangt ze door speelse humorvolle oplossingen (verleiden en afleiden) waar de hond tevens wat van opsteekt. Het opgeleverde resultaat kunt u uitbouwen tot een hulpmiddel voor een volgende keer.

Uw hond wil de struiken in duiken. U wilt dat uw hond op de stoep blijft. Verbieden door ‘nee’ te zeggen of een reprimande zijn onleuk. Net als hem aan de riem meetrekken of -sleuren. De loslopende hond motiveren om vrijwillig mee te komen is plezieriger. Uw hond leert ervan omdat het bij volgende soortgelijke situaties meteen de gewenste respons oplevert. U overreedt uw hond op de juiste timing (vlak voor hij aanstalten maakt) met de vrolijke woorden: ‘Op het rechte pad te blijven.’

Humor

In een vertrouwensrelatie durft een hond initiatieven te ontplooien. Honden zijn gevoelig voor humor. Het is het beste wapen dat u en hij in de strijd kunnen gooien. U zult versteld staan waarmee de hond u kan inpakken en vice versa. Natuurlijk honoreert u inventiviteit met een brede smile. Zie de lol van zijn deugnieterij in.  Laat met een lach merken dat u hem doorheeft. Uw hond zal het met een twinkeling in zijn ogen (of zelfs een heuse grijns) beantwoorden.

Talenwonder

Een van mijn honden verstond mijn moedertaal zo gedetailleerd dat ik genoodzaakt was om voor bepaalde onderwerpen op een andere taal over te schakelen. Zelfs in de buitenlandse vertalingen herkende hij op den duur woorden. Zo kwam het dat we steeds vaker over de grens praatten. Ontdek of uw hond een talenknobbel heeft door overbekende woordjes te vertolken.

Het is zo simpel om positief en optimistisch te zijn. Is het u na het lezen van dit artikel opgevallen dat u het woordje ‘niet’ slechts één keer bent tegengekomen? Dan spreekt u Honds! Lees de lijvige Kluifje Kijk met tal van voorbeelden op Kluifje.

woensdag 12 augustus 2020

SPETTERSPATTER - SPLISHSPLASH


Pop having fun with an apple in the water
 

dinsdag 11 augustus 2020

SUMMER AT GARDENIA


hiding to catch a bird (afterwords we found a bunch of little yellow feathers)


seeking some shadow by 37 degrees


doing a pirouette to catch a bee, fly or other insect


Mouse alert!


Hid a snale or something other interesting in the bamboo


Do we allow ants in my garden or not?


UITDAGEN


Nobsepopsen


vrijdag 7 augustus 2020

POP IN COOL MINT

 

No filter used, just made this picture from Pop in the shadow by blue skies, lighter. 

maandag 27 juli 2020

TO JUMP OR NOT TO JUMP


click to enlarge

Pop saw something very exciting in the pond. 
After checking it out for a while, she decides not to jump.

maandag 13 juli 2020

BUSHED - BEKAFWe thought it was impossible, but Pop was tired before us.
Dat we dat nog mogen meemaken: Pop die zelf gaat liggen. Haha

dinsdag 7 juli 2020

GÖKOTTA

archiefblog

Vlak voordat Pop bij ons komt wonen, worden we grootgrondbezitter. Alle wilde begroeiing maken we handmatig met de grond gelijk: een karwei van maanden. Daarmee ontaardt onze nieuwe tuin in een sanctuary voor de asielzoekende tuinvogels. Sindsdien is het een en al gekwetter in de bamboe door een aanzwellende mussenpopulatie. Vooral in de schemer tussen 19.00 en 21.00 uur is het oorverdovend. Pop weet niet beter dan dat dit zo is. Als een vos kan ze uren onbeweeglijk stil op de heuvel bij het huis zitten en haar nek 360 graden mee laten roteren om de lucht observeren. In de wisteria wacht vaak de kat op argeloze voorbijvliegers. Kef kef. Jij hoort hier niet!        

Geef mij maar gökotta in de vroege ochtend: vroeg opstaan om de vogels te horen zingen. Nou ja, het gratis zangkoor is soms al vanaf 03.00 uur uit de veren. Pop niet, zij is een langslaper en wacht totdat haar voerbak is gevuld of de voordeursleutels rammelen voor een wandeling met een fika* na afloop.

*origineel Zweeds kaneelkoekje