donderdag 15 juni 2017

SCHARRELVLEES - FREE-RANGE MEAT
Een leuke jonge vrouw met twee afgetrainde Labradors (een bruine en een zwarte) ziet Pop tussen de brem smikkelen: 'Wat gevangen?' 'Pop heeft een jonge haas overvallen', licht ik toe. 'Ach, mijn vorige hond ving alsmaar konijnen. Voor de grap zei mijn man op een zomerse juni-avond: "De diepvries zit nu wel vol met konijn, kan je niet eens een keertje wat anders vangen?" Onze Sem dook de struiken in en kwam met een duif terug. Onvoorstelbaar toch? Als iemand je het zou vertellen, zou je het wegwuiven als grootspraak of op zijn minst niet geloven.'

Pop is overgestapt van konijn op haas. Ze heeft haar buik vol na twee achterpoten, ingewanden plus achterlijf. Ik zie dat ze haasje-over heeft. Ze kijkt me verwachtingsvol aan: Wat te doen met de kop, voorpoten en kale ruggengraat die als los zand aan elkaar hangen. 'Neem 'm maar mee', gebaar ik. We lopen het pad richting auto en Pop paradeert met het restant buit bungelend in de bek achter ons aan. Om de weg over te kunnen steken, moet ze aan de lijn. Dat laat ze zomaar toe, wat ik niet verwacht had - schijnbaar is haar vertrouwen in mij gegroeid. De haas kan niet mee in de auto. Ik loop met haar naar de akker achter het talud. 'Verstop hem hier maar, dat zien andere honden 'm niet. Hoogstens de vos die je dankbaar is voor een makkelijk maaltje nu ze net welpjes heeft.' Tot mijn grote verbazing legt Pop de haas neer. Opgelucht dat ze 'm voor een goed doel kon doneren, trippelt ze naar de auto.


A nice young lady with two athletic Labradors (one brown, one black) sees Pop chew between the greenweed: 'Did she caught something?' 'Pop raided a young hare', I inform her 'Oh well, my previous hunting dog always came home with rabbits. My husband made a joke on a summer evening in june: 'Our freezer is full with rabbits, can't you go after something else? Our Sem disappeared in the bush and came back with a dove. Unbelievable, right? If someone told you such, you wouldn't believe it.

Pop has her belly full. I recognize the look on her face that she has more than enough. She expects a solution of me: what to do with the hare's head, front legs and spine. 'Take it with you', I tell her. We walk to the car and Pop proudly parades with the dangling prey in her mouth. To cross the road she has to wear the leash. No problem, something I did expect to be a problem, but she trusts me, which I take as a compliment. Wim doesn't allow the hare, or what's left of him/her in the car. I take Pop to a crop field nearby. 'Hide him here at the side in the high grass where other dogs can't see it. And if a lucky fox finds it she will be grateful for that easy meal', I say to her. Pop thinks it's a good idea too and drops the hare. Relieved that's she got rid of it and also for a good cause, she pussyfoots to the car.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there