maandag 17 juli 2017

HOUTDUIF - WILD PIGEON


Open veld. Een houtduif pikt lusteloos te midden van koningskaars, geel walstro en witte klaver. Pop maant ons stilte door haar achterom kijkende fronsblik. Wij wachten op wat komen gaat: technisch tackelen of overrompelen? Bedachtzaam zet ze de ene poot voor de andere, waarbij ze alle vier los van elkaar een tijdje in het luchtledige blijven door de spanning. Ze kan de donkerbruine/paarse duif tot anderhalve meter naderen - is de duif levensmoe? Pop heft haar borst op, draait haar taille, de klauwen zijn grijpklaar. Met een ferme rechtse mept ze ... mis.  De duffe duif maakt net genoeg hoogte. We horen haar kaken klappen. De duif daagt Pop uit en scheert laag over de vlakte. Het blijkt geen langeafstandsvlieger. Hij laat haar alle hoeken van het veld zien en levert haar daarna bekaf bij ons af.


An open field. A wild pigeon picks between white clover and other wild flowers and grass. Pop frowns: the sign for us to shut up and stay put. We're waiting for what is yet to come: a technical tackle or a surprise action? One paw for the other in slow steps. She approaches the pigeon to four feet. Is the pigeon world-weary? Pop raises her chest, turns her waist, her claws are ready to grab the brown/purple bird. With a firm right-wing she slaps and ... misses. The pigeon makes just enought height to avoid her claw. This all did go on for 10 mintutes or so.

Je bent meer dan welkom op mijn website    

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.