woensdag 5 juli 2017

LOOK WHO'S TALKING TOO


Het schaap dat Pop achtervolgt wil met haar afgewende blik Pop in hondentaal duidelijk maken dat ze geen kwaad in zin heeft.

The stalking sheep talks dog language. She looks away which means: I will do you no harm.


 Pop gelooft haar maar half en verstopt zich achter de watertank. De opgeheven linkervoorpoot verraadt de spanning.

Pop doesn't believe the sheeps good intensions and hides behind the watertank. Her left paw gives away the tension.


Het stalkschaap zie je links tussen de eiken als een witte dot
Stalker: see the white dot between oak trees on the left

Het eenzame schaap volgt ons helemaal tot aan de parkeerplaats. Pop zet er flink de pas in en verschanst zich in de auto.

The lovely lonely sheep follows us to the parking. Pop never went so fast to the car. LOL.

Bezoek mijn vernieuwde website    


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.