woensdag 28 juni 2017

MINNIE NEEMT WRAAK - MINNIE'S REVENGEa new parasol in trendy taupe

Op Pops favoriete ochtendplekje heeft de zon in het voorjaar vrij spel. De schaduw gevende takken van de Sophora zijn dan nog niet tot volledige wasdom. Een vrolijk groen-wit gestreepte strandparasol bood uitkomst. Bij het uit de schuur halen van de zonneparaplu die dik een half jaar in een hoes stond opgeborgen, bleek dat Minnie er een luxe winteronderkomen met balkon van had gemaakt. Het stof rond de punt is weggevreten en daarvoor in de plaats heeft de moedermuis een bredere kraamkamer van plastic en hooi gefabriceerd. We begrijpen het wel: sinds Pop voor kat speelt, draait Minnie overuren. Ons muizenmeisje kreeg een nieuwe parasol in trendy taupe.

last year's parasol

On Pop's favorite morning spot spring sun has carte blanche. The Sophora branches still aren't large enough to provide shade. A merry green and white striped beach umbrella is a solution. Summer's gone and the parasol was stored in the shed. When I brought it out this year, it turned out that Minnie made it her luxurious winter accomodation annexe delivery room with extended balcony. The mouse ate her way through the fabric and filled it with hay and plastic. We do understand. Since Pop is the cat in the house her family is wiped out, and Minnie is forced to work overtime. We bought Pop a new parasol in trendy taupe.

Bezoek mijn vernieuwde website    


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.


dinsdag 27 juni 2017

BLEEKSCHEET - WHITYBuiten is een grote zonnebank. Pop ontbruind op het bleekveld.
Outside is one big solarium. Pop is bleeching in the sun.


Op een paar gele vlekjes na is ze een 100% bleekscheetje net als Witte Herder zus Payka. 'Maar die gele platen horen bij jouw ras, Pop!'

Just a few spots to go and she is just as white as her big sis Payka the White Suisse Shepherd. 'But those yellow plates belong to your breed, Pop!'Waarom noemen jullie me dan liefkozend (Klein) Witje? 'Omdat het anderhalve meter hoge met stippen beschilderde warmbloedpaardje van de Zweedse Pippi Langkous zo heet en jij stapt ook als een Lippizaner!'

But why do you call me sometimes Whity? 'We're referring to the dotted white horse of the Swedish Pippi Langkous and you trot like a Lippizaner too!' 

Bezoek mijn vernieuwde website    


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.


maandag 26 juni 2017

SCHAPENKOOR - SHEEP CHOIRDirigent Pop komt eraan: alle schapen verzamelen

Conductor Pop is arriving: all sheep flock together


Soundcheck: beeeeh


Een lekker moppie gezongen - short practise but it was fun!


Bezoek mijn vernieuwde website    


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.


zaterdag 24 juni 2017

SCHAPENHUMOR - COMEDY SHEEP


Beh!

Links en rechts van de schuine bocht grazen lammetjes. Het pad voor ons is vrij. Toch fluiten we lief Popje die achterop is geraakt, bij ons. Je weet nooit of een lam onverhoeds schrikt en het op een draven zet, en als er een schaap over de dam is, nou dan weet je het wel. Gehoorzaam steekt Pop die niet naar schaapjes taalt, tussen paps en mams in, over - ongekend, en wij vinden het al heel normaal dat ze zo fantastisch goed onze verzoeken inwilligt. Het lammetje, de orkestleider met de zwarte kop die ik al eerder beschreef, wacht tot wij ter hoogte van haar kudde zijn, schrijdt dan voorwaarts vanuit rechts alsof ze een gesprek met ons wil aanknopen. Maar ze verspert gewoon een meter voor ons midden op het pad de weg. Zit ze ons nou een beetje te stangen? Het heeft impact op de schuchtere Pop, zij houdt halt. Het lam kijkt ons aan, wacht een minuutje, beht een keer, en voegt zich lijzig langzaam bij de linkergroep. Daar mekkert ze wat tegen de cheffin van het koor aan de overzijde die antwoordt met onverschillig geblaat (nee he) in de trant van: goed volk. We werden gewikt en gewogen en goedgekeurd.  De keer erop passeren we de grazende of herkauwende schaapjes zonder dat zij opkijken of een stap verzetten: 'Och, zij zijn het maar.'click to enlarge - klik op de foto's voor vergroting

At the left and the right side of the angled bend graze lambs. The path in front of us is free. Yet we whistle the lovely Pop who stayed a little behind, to come by. One never knows if a silly lamb suddenly runs off, and sets up the whole herd. Obedient Pop walks in between her mom and dad. The chief sheep with the black head I mentioned previously, waits until we are at the height of her herd. She than moves forward to us, a few foot before us she stands still. Pop is impressed and wants to leave. I tell her to stay, she is safe with us. The lamb will do you no harm, it's just teasing us. After a minute or so the lamb bleats once and strides to the leader of the other group. They bleat indifferently and judge us to be good people and dog. The next time we pass them, we're no longer interesting, we belong to their circle of acquaintances.


het schapenkoor met dirigent - the choir with Pop as conductor

Bezoek mijn vernieuwde website    


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.

donderdag 22 juni 2017

GELUID AAN - VOLUME ON


Waar blijft ze nou? - No sign of Pop yet!

Half juni. 10.30 uur en het lijkt wel middag. De konijnen - schemerdieren - zijn nog springerig en wachten op Pop die vanwege de hitte later is dan gewoonlijk. Er wordt uitgedaagd en gespeeld. Geregeld haalt ze ons roffelend in als een klipkloppende pony. Als ze afgepeigerd is, lopen we uit naar de auto.

Een Duitse Staande draadhaar van haar leeftijd geeft een voorzet vanuit het aanpalende fietspad: een konijn vlucht door de omheining. Pop neemt het onmiddellijk van de jonge jager over en zet de achtervolging in, terwijl de Duitse Staande, uit onmacht yippend, over het hek probeert te springen, wat hem niet lukt.

jachtvlakte - hunting ground

Op de zandvlakte met jonge grove dennen (pinus sylvestris) die daar spontaan wortel schieten, horen we Pop voor het eerst yippen. In haar uppie zwijgt ze (van ons wordt ook silencio gevraagd), maar nu ze handlanger is van een soortgenoot die onderling wil communiceren, gaat het volume voluit. Ze roffelt door het doolhof, hoovert over de steppe, en neemt de greppels ('breed!') vliegend. Ze is sneller dan het geluid, maar het konijn steekt haar toch de loef af. Gelukkig, zo blijft het voor alle partijen een welkom verzetje.


geen fastfood voor de wachtende kraai - no fastfood for the crow 

June. It's after ten in the evening and it looks like afternoon. Recruspular rabbits are still awake and waiting for Pop who is much later than usual because of the heat wave. They play hide and seek, Pop passes us many times with the trit-tot of a pony. When she is completely wiped out, a young German wirehaired pointer  cross-passes her a rabbit. Pop, on the other side of the fence, immediatly takes over while the other dog yips and yelps of incompesaty because his jumping is not high enough.

Between low pine-trees Pop chases the rabbit and for the first time we hear her yelp. She always hunts alone and then there's no need to make a sound - she even asks us to be silent to. She runs with the speed of light but the rabbit outsmarts her.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on theredinsdag 20 juni 2017

HERDERINNNETJE - SHEPHERDESS


De lammetjes op weg naar Pop die ze met een wijde boog ontwijkt - duidelijk geen drijfhond
The lambs on our way to Pop (not the herding kind) who disappears anxious in the woods

Dit jaar is anders. Geen grote grazende rondreizende groep, maar homogene plukjes schaap verdeeld over de heide. Een troepje onbevangen lammetjes besloot 'de wijde wereld' in te trekken en heeft zich afgescheiden van de moeders en tantes. De allesbehalve schichtige hangjeugd houdt zich op bij de poort waar ze door wandelaars* worden gevoerd. Ik meende eerst dat ze me door de loopstok en leren buidel voor herderin aanzagen, maar de frank en vrije lammetjes zijn gewoon handtam. Ze komen op ons, baasjes met hogelijk verbaasde honden af, likken onze handen, knabbelen aan de schoenveters en besnuffelen onze kleding en de honden die we nog nooit zo stil hebben zien staan. De opdringerige, doch schattige lammetjes vinden het zelfs leuk om aangehaald en geaaid te worden. Echt nog nooit meegemaakt in het wild.
*Dieren in het wild voeren vind ik niet zo verstandig. Je verstoort hun dieet, dagbesteding en vooral zijn ze een makkelijke prooi voor dieven en andere kwaadwillenden.


Omringd door nieuwsgierige lammetjes. Vertederend hoe onbevangen ze zijn.
Nosy lambs surround me. Cute how  frank they still are.

Same place, different year. The large flock of sheep is now divided into wisps all over the heathland. A small flock of unprejudiced lambs decided to discover 'the world' and left their mothers and aunties. The juvenile gang hangs around the main gate where they are obvious hand fed.
Because I walk with a stick I thought they mistook me for a sheperdess, but the cute frank and free lambs are curious and tame. They surround people and their flabbergasted dogs for fun, lick their hands, nibble on shoe laces, sniff clothing and the dogs. We even can pet them. Amazing.


de enige blackie neemt het voortouw
the only sheep with a black head must be the initiator

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there

donderdag 15 juni 2017

SCHARRELVLEES - FREE-RANGE MEAT
Een leuke jonge vrouw met twee afgetrainde Labradors (een bruine en een zwarte) ziet Pop tussen de brem smikkelen: 'Wat gevangen?' 'Pop heeft een jonge haas overvallen', licht ik toe. 'Ach, mijn vorige hond ving alsmaar konijnen. Voor de grap zei mijn man op een zomerse juni-avond: "De diepvries zit nu wel vol met konijn, kan je niet eens een keertje wat anders vangen?" Onze Sem dook de struiken in en kwam met een duif terug. Onvoorstelbaar toch? Als iemand je het zou vertellen, zou je het wegwuiven als grootspraak of op zijn minst niet geloven.'

Pop is overgestapt van konijn op haas. Ze heeft haar buik vol na twee achterpoten, ingewanden plus achterlijf. Ik zie dat ze haasje-over heeft. Ze kijkt me verwachtingsvol aan: Wat te doen met de kop, voorpoten en kale ruggengraat die als los zand aan elkaar hangen. 'Neem 'm maar mee', gebaar ik. We lopen het pad richting auto en Pop paradeert met het restant buit bungelend in de bek achter ons aan. Om de weg over te kunnen steken, moet ze aan de lijn. Dat laat ze zomaar toe, wat ik niet verwacht had - schijnbaar is haar vertrouwen in mij gegroeid. De haas kan niet mee in de auto. Ik loop met haar naar de akker achter het talud. 'Verstop hem hier maar, dat zien andere honden 'm niet. Hoogstens de vos die je dankbaar is voor een makkelijk maaltje nu ze net welpjes heeft.' Tot mijn grote verbazing legt Pop de haas neer. Opgelucht dat ze 'm voor een goed doel kon doneren, trippelt ze naar de auto.


A nice young lady with two athletic Labradors (one brown, one black) sees Pop chew between the greenweed: 'Did she caught something?' 'Pop raided a young hare', I inform her 'Oh well, my previous hunting dog always came home with rabbits. My husband made a joke on a summer evening in june: 'Our freezer is full with rabbits, can't you go after something else? Our Sem disappeared in the bush and came back with a dove. Unbelievable, right? If someone told you such, you wouldn't believe it.

Pop has her belly full. I recognize the look on her face that she has more than enough. She expects a solution of me: what to do with the hare's head, front legs and spine. 'Take it with you', I tell her. We walk to the car and Pop proudly parades with the dangling prey in her mouth. To cross the road she has to wear the leash. No problem, something I did expect to be a problem, but she trusts me, which I take as a compliment. Wim doesn't allow the hare, or what's left of him/her in the car. I take Pop to a crop field nearby. 'Hide him here at the side in the high grass where other dogs can't see it. And if a lucky fox finds it she will be grateful for that easy meal', I say to her. Pop thinks it's a good idea too and drops the hare. Relieved that's she got rid of it and also for a good cause, she pussyfoots to the car.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there


dinsdag 13 juni 2017

VANGST - CATCH OF THE DAY


We waren pas net op weg. Pop sprong over een liggende boomstam, maakte een spectaculaire draai in de lucht en ving een konijn dat ze helemaal alleen oppeuzelde. De geplande wandeling ging uiteraard niet door. Met een propvolle maag wil je liever uitbuiken en nagenieten. Voor dessert had ze thuis een groene kikker op het oog, maar uiteindelijk koos ze de vrolijke citroenvlinder die in de tuin nietsvermoedend over haar hoofd fladderde. Een licht toetje leek ons ook de meest voor de hand liggende menukeuze.

Just on our way. Pop jumped over a log, made a spectacular twirl and caught a rabbit which she ate all by herself. The planned walk was cancelled. With your belly full you want to lay down, rest and enjoy. As dessert she set her mind on a green frog but finally she caught a common brimstone butterfly in our backyard. A light sweet dish was indeed the best choice.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there

maandag 12 juni 2017

DE FAZANTENMOORDENAARS - FASANDRÆBERNE


Pop is in diepe slaap verzonken op bed. Wij kijken een Zweedse thriller (extra dark) of een andere spannende Scandinoir, het doet er voor het verhaal niet zoveel toe. Misschien was het zelfs de spannende Zweedse/Deense/Duitse coproductie 'de Fazantenmoordenaars' of kwam daar geeneens een fazant in voor? Enfin, Pop is helemaal van de wereld na een inspannend rondje hei. Het achtergrondgeluid van een roepende fazant. Onze fågelhund spert haar ogen wijdopen, de oren gespitst, de tenen schrap, klaar om de aanval in te zetten. 'Het is op tv, Pop', wijs ik ginnegappend naar het scherm. Verdutst kijkt ze om zich heen en beseft dat ze inderdaad thuis is. Onmiddellijk keert ze terug naar dromenland waar ze duidelijk haar eigen spannende avonturen herbeleeft.

Pop is fast asleep. We watch a Scandinoir. Maybe it even was the thriller 'The absent one' (Dutch title: the Pheasant murderers), it doesn't matter. Anyhow, Pop was fast asleep after an strenuous hike. A backgroundsound of a pheasant reaches her sleepy mind. Our  fågelhund immediatly has her eyes wide open, pricked ears, and feet that are ready for take off. I point to the screen: 'It's a pheasant on tv Pop.' Huh? She looks dazzled around the room and realises that she's home. Back tot neverneverland where she dreams of rabbits, pheasants and other birds.Hoor ik daar een fazant? - Do I hear pheasants?

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there

zondag 11 juni 2017

COOKIEMONSTER - KOEKJESKAPER


The tiger and the snow

200 meter voor de eindstreep stort Pop ter aarde. Kapot moe van het recreatief jagen. De warmte, ook al gingen we extra vroeg van start, doet de rest. Rechts nadert hopjes Beagle Sjoklaadje, links stormt vriendin Spider (net buiten beeld op de foto's) op haar af. Pop blijft liggen als Sjoklaadje haar uitdaagt om tikkertje te doen. De oudere Spider en Pop geven elkaar over en weer beklikjes.


ready to roll - wat een gekkie is ze toch

Spider bedelt bij mij voor ontbijt. Pop die niet zo van snoepgoed is, keft afkeurend als Sjoklaadje ook wil aanschuiven in de rij. 'Dan krijgt niemand iets', beslis ik. Sjoklaadje rolt ondertussen over het gras. Vast in een schapenkeutel volgens haar vrouwtje, maar we zien niets liggen. Pas als Spider en haar baas afscheid nemen, gaan Pop en Sjoklaadje spelen. Uitgerust, maar vooral een koekjeskaper minder. Het mooiste komt nog: het baasje van Sjoklaadje roept haar en beloont het vlot komen met een stukje worst. Pop, en Spider die rap rechtsomkeert maakt, sluiten zonder pardon aan. 'Niet leuk hoor Pop, wat ben jij in enen hebberig. Zo hebben we jou niet opgevoed. Jij wilt niet delen, maar van een ander hondje verwacht je wel dat ze gul is', hekel ik haar onbeleefdheid. Pop stoot Sjoklaadje vriendschappelijk aan en hup daar gaan ze, zij aan zij.


gezellig samen uitrusten - happy together

About 200 yards for the finish Pop crashes down to earth. Totally tired from chasing rabbits. The heat, although we started the walk earlier, does the rest. On the right approaches girlfriend Beagle Sjoklaadje, on her leftside girlfriend Spider dashes towards her. Pop stays down in spite of Sjoklaadje who invites her playing tag. The older Spider en Pop lick each others mouth frequently.Ik ben ervan door, de baas fluit - I'm off, the boss whistles

Spider begs, as usual, for breakfast. Pop not so fond of treats, barks disapproving as Sjoklaadje wants to stand in line also. I decide that no one gets a treat. Sjoklaadje rolls in the grass. Probably over a sheep turd, her boss assumes. But there's nothing to see. Only when Spider and her boss leave us, Pop and Sjoklaadje run in circles. 'Fit' again, but most of all one cookiemonster less. Sjoklaadje's boss whistles her to come to her. As rewards she gets a piece of meat which she shares with Pop and Spider who came running back. 'Not so nice of you two', I taunt Pop and Spider. 'You won't share, but expect another dog to share?' As Spider runs away, Pop taps Sjoklaadje friendly on her shoulder .. and there they go again, playing tag. 


Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there


zaterdag 10 juni 2017

NIEUWE LOOK - NEW LOOKIs de rode fruitstreep op haar linkeroor een nieuw modeverschijnsel? Niet echt. Wel kunnen we weer iets toevoegen aan de lange lijst van Cruziaanse vergelijkingen. Pop rausjte door bramenstruiken waar een gemene dikke doorn een sneetje in een bloedvat in het oor veroorzaakte, waardoor er een enorme hoeveelheid bramenjam vrijkwam. Ze komt het leed uit eigen beweging melden. Omdat het roofje de wond zo mooi afsluit, hebben we alleen de haren op de schedel gewassen. Dat het korstje trendy staat, is meegenomen.

bloed - blood

Is the red fruity stripe on Pops left ear a new fashion item? Not really. This is another Cruzian comparison* which we can add to the long list of similarities with Cruzer. Just like she Pop pushed herself through a blackberry bush where a nasty thorn caused a cut in a blood-vessel. She reports it to us; clever. The bloody mess we called blackberry marmalade. Because the crust seals the wound, we left it this way. That it looks trendy is a plus.

*Our former dog, the famous Skip the Norwegian Buhund, went about 9 years steady with Jack Russell Cruzer. If they had had babies they would have looked like Pop.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there

dinsdag 6 juni 2017

WILD OF TAM - WILD OR PETPop in beweging is een gevlekt palomino paardje met de fier geheven staart galopperend over de steppe, een wattebollerig kerststallammetje met vier stijve luciferpootjes hopsend over de heide, een skateboarder op het hoogste punt van een halfpipe met het achterwerk zijwaarts de lucht in draaiend, een rausjende en met hoge schouders sluipende poema door hoog gras, een golfbrekende surfer. Ze is zich er totaal niet van bewust dat tegenvoeters ernstig twijfelen of ze een tam huisdier of een albinovos bejegenen.


een vliegende Canadese eekhoorn (met vleermuisvleugels)in ritselend struikgewas duikend

a flying Canadian squirrel (with batwings) diving into rustling schrubs


zo snel door de bocht dat je oren je niet bij kunnen houden

faster, faster, faster so both your ears can't keep up with you

Pop in action is a galopping palomino horse with her waving tail straight up, a cotton christmas crib sheep with match paws hopping like a pogo stick, a skateboarder turning at the highest level in a halfpipe, a sneaking cougar with high shoulders and low body, a fox jumping for a mouse, a surfer breaking the waves. No wonder a couple of hikers mistook Pop for a albino fox instead of a tame pet dog.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there

donderdag 1 juni 2017

KORTE POTEN - SHORT LEGS


Rije rije rije in een wagentje ...
Comfy on a matras through the D.I.Y. store

Wim loopt drie passen achter ons: 'Belachelijk Pop in het winkelwagentje. Ik hoor er niet bij!' Er zijn vier redenen voor: a) in die bouwmarkt zijn honden niet welkom, en zo magze wel naar binnen b) Pop heeft er al een flinke boswandeling opzitten c) ik wil al jaren een foto van een hond in een winkelwagentje d) het levert leuke gespreksstof en blikken op.

Pop vindt het best. Zo kan ze alles overzien en krijgt ze veel aandacht. Een chique Chinese met dezelfde designerbril als stijlicoon Iris Apfel, tevens eigenaresse van een 16-jarige Jack Russel die ze niet bij zich heeft omdat dit voor de hond te vermoeiend is: 'Ach, wat enig, zo had ik mijn oude Xue toch mee kunnen nemen. Weet u, ik heb namelijk exact dezelfde Jack Russell als u, alleen heeft de mijne kortere pootjes!' 


Zien ze mij nou echt voor een JR aan?
Really, am I mistaken for a Jack Russell?

Wim walks three steps behind us: 'I find it ridiculous that you put Pop in a shopping cart. I don't belong to you two!' There are four reasons why I did this: a) dogs aren't allowed in this Home Depot, and this was the way to get her in b) Pop ran for an hour or so in the woods and was tired c) I always wanted such a picture d) you get all kinds of (funny) remarks.


Funny people! - Verbluft, verblaft!

It was fine by Pop. She could look around from a different angle as usual, and got lots of attention. A fashionable older Chinese little lady with the same glasses as style icon Iris Apfel:  'What a cute Jack and how clever of you. If I had thought of this, I would have brought my 16 year old Jack Russell too. My Xue is similar to yours, only her legs are considerably shorter!


Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there