donderdag 22 juni 2017

GELUID AAN - VOLUME ON


Waar blijft ze nou? - No sign of Pop yet!

Half juni. 10.30 uur en het lijkt wel middag. De konijnen - schemerdieren - zijn nog springerig en wachten op Pop die vanwege de hitte later is dan gewoonlijk. Er wordt uitgedaagd en gespeeld. Geregeld haalt ze ons roffelend in als een klipkloppende pony. Als ze afgepeigerd is, lopen we uit naar de auto.

Een Duitse Staande draadhaar van haar leeftijd geeft een voorzet vanuit het aanpalende fietspad: een konijn vlucht door de omheining. Pop neemt het onmiddellijk van de jonge jager over en zet de achtervolging in, terwijl de Duitse Staande, uit onmacht yippend, over het hek probeert te springen, wat hem niet lukt.

jachtvlakte - hunting ground

Op de zandvlakte met jonge grove dennen (pinus sylvestris) die daar spontaan wortel schieten, horen we Pop voor het eerst yippen. In haar uppie zwijgt ze (van ons wordt ook silencio gevraagd), maar nu ze handlanger is van een soortgenoot die onderling wil communiceren, gaat het volume voluit. Ze roffelt door het doolhof, hoovert over de steppe, en neemt de greppels ('breed!') vliegend. Ze is sneller dan het geluid, maar het konijn steekt haar toch de loef af. Gelukkig, zo blijft het voor alle partijen een welkom verzetje.


geen fastfood voor de wachtende kraai - no fastfood for the crow 

June. It's after ten in the evening and it looks like afternoon. Recruspular rabbits are still awake and waiting for Pop who is much later than usual because of the heat wave. They play hide and seek, Pop passes us many times with the trit-tot of a pony. When she is completely wiped out, a young German wirehaired pointer  cross-passes her a rabbit. Pop, on the other side of the fence, immediatly takes over while the other dog yips and yelps of incompesaty because his jumping is not high enough.

Between low pine-trees Pop chases the rabbit and for the first time we hear her yelp. She always hunts alone and then there's no need to make a sound - she even asks us to be silent to. She runs with the speed of light but the rabbit outsmarts her.

Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there