dinsdag 31 mei 2016

STADSE FRATSEN 19Oscar Hammerstein
Een compilatie van verzamelde stukjes tekst die me intrigeren. Meestal mik ik ze na een korte bewaartijd tot prop gevormd in de prullenbak, soms zitten er juweeltjes tussen.

PS Mijn Amsterdam Sanne Huijsmans tekst Rita Schroën.
Dieren in Amsterdam
De duiven die knus tegen elkaar aan zitten op de tijdborden bij de pontjes. De geur van de manege op de Overtoom. Onze huiskat Frans die met bulldog Lotje van de buren een innige relatie onderhoudt via het glas van ons keukenraam […]

Vpro gids column Rivierenbuurt A.L.SNIJDERS
[..] Ik kende er twee Joden, het waren onze bovenburen, we deelden dezelfde trap. Ze hadden geen kinderen, maar ik kwam vaak bij ze op bezoek. Ik herinner me dat ik dan in de huiskamer een kussen onder een tafeltje legde en speelde dat het een hondenhok was. Ik was een hond, ik liep op vier poten en ik blafte […]

PS54 26 maart 2016 MIJN AMSTERDAM Gerard Spong tekst: Rita Schroën.
Restaurant ‘Het Zwaantje in de Berenstraat. Hier eet ik het liefst hutspot of stamppot met gehakt, worstjes en spekjes. Met mijn partner en met yorkshireterrier Rex, mijn hondje. Die krijgt leftovers.’


Bezoek mijn website, visit my website:


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak


maandag 30 mei 2016

ROCKING CHAIR - SCHOMMELSTOEL


Van een zwangere kennis hoorde ik dat nu ze in verwachting is, overal toekomstige mama’s spot. Is dat toeval of komt het omdat je er zo intens mee bezig bent dat het je opvalt? Zo stuit ik sinds onze Canadese Trees steeds op Canada. In the Graham Norton Show is Ryan Gosling (een Canadese acteur die trots is op zijn roots) te gast. Op het journaal, waar je nooit iets over Canada hoort, krijgen we de felle bosbrand die daar alles verwoestend te werk gaat, voorgeschoteld. We kijken een aangeprezen video: C.R.A.ZY. Het blijkt een Canadese film. Ik pak een tijdschrift. Het eerste artikel dat ik lees, begint met de zin: ‘We waren op trektocht in Canada toen ik merkte dat mijn vriendin …’ Het gaat maar door. In het tuincentrum om het bestelde hondenvoer op te halen, schiet Pop naar de tuinmeubelafdeling. Ze snuffelt en keft bij een houten schommelstoel. Op het schild ernaast staat: originele Canadian redwood schommelstoel. Ik ben verkocht.
*Het blijkt dat Pop de beste ambassadrice voor Canada. Sinds haar komst zijn Canadezen hot!

A pregnant acquaintaince tells me that since she's expecting she only spots moms to be. Is it coincidence or is it because you're so busy with that subject that one notices it. Since our Canadian Tracy, Canada is overexposed. In the Graham Norton Show Ryan Gosling (a famous and proud Canadian actor) makes his appearance. On every news channel we hear and see about the devastating wildfires burning in the vicinity of Fort Mc Murray. We watch a highly recommended movie called C.R.A.Z.Y.. It turnes out Canadian. I look through a random magazine. The first line on the first page: We were on a hike in Canada ... And so on and so on. In the store were we buy dogfood, Pop hurries to the garden furniture deparment. She sniffs and yelps once: come and look! She had discovered a rocking chair directly imported from Canada. We could't resist the redwood original and bought it.
* A year later it occurs that Pop is the best ambassador for Canada. Since her arrivel Canadians are hot!

Pop test of het echt hardhout is.
Pop testing the quality of the hardwood.


Bezoek mijn website, visit my website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

zondag 29 mei 2016

VENLO STORMT - URBAN TRAILRUNNING

Pop test het parcours van Venlo Stormt.

Pop testing the track from Venlo Stormt: an annual urban trailrunning event.

Survival of the fittest met autobanden.

Survival of the fittest with car tires.

De mega waterglijbaan slaan we over.

We skip the water slide.

Poppodium.

Pop on stage.

Niet door het lint, maar er onderdoor.

Crossing the lines.

De ganzenberg op en af.

Up and down Goosehill is for adults.

Het circuit binnen de afzetting volgen.

Following tracks.

Terug bij start. Opgeruimd staat netjes. Geslaagd!

Back to the starting point. Good riddance. Mission accomplished.


Bezoek mijn website, visit my website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak


zaterdag 28 mei 2016

BYE BYE BLACKBIRD - MERELLEEDDe jaarlijks terugkerende ellende is weer begonnen. Tegen beter weten in broeden merels, spreeuwen, mussen en koolmezen in onze tuin. Al 25 jaar maken onze honden korte metten met ze. Katur plette de 'kippetjes' met zijn achterpoten (oeps) vanwege het irritante gekwetter, mollenvanger Skip ving (en brak onmiddellijk hun nek) voor de sport, bij Pop zitten vogels in haar DNA. 

The birds should know better. For 25 years our dogs don't tolerate them in our yard.

Pop grijpt haar eerste vogel uit de lucht. Ze speelt er wreed mee als een kat. Zwiert 'm in de lucht, hapt erin, gooit 'm weer omhoog. Een marteling voor de schreeuwende hulpeloze ouders en een naar gezicht voor ons. 

Pop catches her first bird (later that day two more!) Ze tortures them like cats do with mouses. The parents of the unfortune blackbird try to pick peck Pop. She goes after them too.


De jonge merel smeekt om genade. Zo zielig, maar Pop duldt geen inmenging van ons.

The young blackbird begs for mercy. Heartbreaking, but we can't rescue the bird.


Het kan nog erger. Pop probeert via het jong de moeder te vangen.

It's getting worse. Pop is trying to catch the mother also.


Jippie, ik heb mijn eerste vogel uit de lucht geplukt.

Jippy, I caught my first bird right out of the sky.


Pop is helemaal door het dolle heen. Ze killt hem door er over te rollen.

Pop is so thrilled with her catch. She rolls him to death.

Aaah, nou is-tie dood. Sorry merel.

So sad, birdy is gone to birdland. Bye bye blackbird.


Bezoek mijn website, visit my website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak


vrijdag 27 mei 2016

TED


Ted en Pop. Teddy en Poppy. Tedje en Popje. Teddypop.
Twee buitenlanders geknipt voor elkaar: Een Roemeense reu
en een Canadese Trees. Wantrouwend tegen onbekende personen in da house en onbevangen met soortgenoten.

Ted and Pop. Teddy and Poppy. Tedje and Popje. Teddypop.
Two foreigners suited for each other: a Rumanian boy and a Canadian girl.
Suspicious against strangers in da house and frank with kindred.
In Kluifjes rentuin kan Teddy goed uit de voeten met zijn zeehondenpootjes.
Pop daagt uit en Teddy neemt het voortouw. Moe gerend, wordt er geflikflooid op de veranda. En om jouw vraag te beantwoorden Pop: Teddy wordt een graag geziene gast.

In Kluifjes pengarden Teddy can run freely with his sealpaws.
Pop dares him and he takes lead. Tired of running, they romp around at the porch. To answer Pop's question: yes Ted will come and play more often.


Bezoek mijn website:


donderdag 26 mei 2016

PILLOW TALK - KUSSENFLAUWEKUL


Pop snappertderniksvan. Ze mag bij ons op bed, de bank en fauteuils uitrusten, maar ze mag er niet continu op- en afspringen (iets wat ze zo graag doet): het constante gehops is te belastend voor een pup in de groei. Ik stapel kussens op de stoelen, zodat ze er niet op kan. Geloof ik het zelf? Pop vindt het een tamelijk stupide maatregel: zo is de op- en afsprong toch nog hoger??

Pop doesn't get it. She is allowed on the bed, the couches and arm chairs. But continuesly jumping up and down is too aggravating for an upgrowing pup. I pile up cushions to prevent her from jumping. Do I have faith in my taken measures? Nope! Pop finds it also a stupid action: now she has to jump much higher!

Bezoek mijn website/ visit my website:

woensdag 25 mei 2016

TUIG! - HARNESS

Pop showt het nieuwe tuig.

Voordat we uitgaan is het spelletje: Pop vangen om het van M. geleende blauwe babytuigje om te doen. Door het huis, door de tuin, totdat ze gewillig 'af' gaat. Met de oren plat wacht ze liggend in de mand of op de love seat. De korte lus gaat over de snuit en over haar hoofdje. Pop moet gaan 'staan' om de lange lus onder de buik te kunnen vastgespen. Een heel gedoe, maar ik doe expres voorzichtig met haar, zodat zij vrijwillig naar mij toekomt.

Onderweg krabt en schudt ze om van het tuig af te komen, totdat andere zaken haar aandacht opeisen. Ook al verzeker ik haar dat het zo schattig staat en prettiger (en gezonder) is dan een halsband. In de auto naar het bos bevrijdde Pop zich met haar blijvende bijtertjes van haar ketenen. In een onbewaakt ogenblik knaagde ze de dierbare leren lijn die een Skipleven meeging plus M.'s tuigje hapsnap door. Daar heb ik geen last meer van, genoot pup Pop van haar vermeende toekomstige vrijheid.

'Niet zo slim, Pop', stel ik. Nou moeten we rechtsomkeer maken en naar de dierenwinkel om een nieuw puppytuig te laten aanmeten. Daar had Pop, zichtbaar teleurgesteld, niet op gerekend. Ze moest in de winkel passen, showen en meteen aanhouden.  Aan de kassa ging ze over de lopende band en langs de scanner. Terug in de auto kon ik nog net voorkomen dat het 1 minuut geleden aangeschafte instaptuig er ook aan moest geloven.


Before we go on a walk we have to catch Pop. It’s a game. Running through the house, through the garden, until she is willing to accept the borrowed blue baby harness. The short loop goes around the snout. Pop has to 'stand four' to strap the long loop under the belly. No hassle, because I want her to come voluntarily to me.  
Along the way she scratches and shakes to get rid of the harness until other matters demanding her attention. In spite of that I tell her it’s so cute and more comfortable (and healthier) than a necklace. In the car on our way to the forest Pop chewed in an unguarded moment the precious leather line AND the harness.  Puppy Pop was looking forward to her alleged future freedom. "Not so smart, Pop," I said. Now we have to turn around to the pet store to buy an new one.  Pop, visibly disappointed didn’t count on that. In the store, she had to fit and show a brand new harness with another way of fastening. At the checkout she went over the assembly line and past the scanner. Back in the car I could just safe the 1 minute ago purchased harness from her jaws.

Bezoek mijn website:

dinsdag 24 mei 2016

DAAR GAAT ZE - THERE SHE GOES

Daar gaat ze - There she goes

In huis struikel je zowat over Pop. Om haar zelfstandigheid te bevorderen, verdelen kinderhekjes het huis in compartimenten. In de tuin zoeft ze naar je toe als je fluit of roept. Ons streven is om Pop zo gehoorzaam te krijgen dat ze veilig los van de lijn kan wandelen. Geen groter goed dan vrijelijk je eigen tempo in de natuur mogen bepalen.

Poging 1 mislukte jammerlijk. Pop speelde met een toekomstige politieherder: een Hollandse Herder van 14 weken, een gigantje. Zolang ze spelen kan het geen kwaad, dacht ik. De beide honden mogen, om verstrengeling van de riemen te voorkomen, los. De baas van de pup, een breedbeeldschermvullende spierbundel, buigt zich voorover om Pop te aaien. Pop schrikt en zet het op een rennen. Roepen helpt niet. Als ze omkijkt, ren ik gekke geluiden makend en wild met mijn armen zwaaiend de tegenovergestelde richting op. Het werkt niet. Pop wordt een kleine stip aan de horizon richting Duitsland. Er rest niets anders dan proberen haar in te halen: de enge man strategisch in een richting waar we haar NIET willen, W. en ik met een inhaalmanoeuvre via links en rechts. Mijn artrose enkels en knieën gaan op slot, mijn hart bonst uit mijn lijf. Net voor de omheining (met gaten die groot genoeg zijn om haar puppenlijf door te laten) gooit W. zich met een wanhoopsdaad boven op Pop. Hebbes. De baas van de pup inmiddels is doorgelopen, waardoor we helaas de 'oefening' niet positief kunnen afsluiten met een hernieuwde fijne kennismaking. Tante Jos van Cana hondensport stelt een 10 meter sleeplijn ter beschikking om voor poging 2 te oefenen met 'hier'. Daar zijn we heel blij mee!


Pop is always near us. In our house we just about stumble over her. In the garden when called or whistled, she hurries to us. Good girl! We work towards free walks. Safe without leash is our ambition for her adult future. 

Attempt 1 failed. Pup Pop was playing on the heathland with a police pup Hollandse Herder. To prevent the gear from intertwining, they were both released. The owner was a giant. When he leaned over Pop to pet her, she withdrew and escaped. I've always learned that you must NOT chase the dog, but try to get her attention while running in the opposite direction. There's always a gap between theory and practice. My heart is pounding as little Poppy becomes almost a dot on the horizon. W. races as hard as he can and catches her just before she enters the border. Pfew. 

The dog owner left when he saw Pop was captured. Too bad. Otherwise Pop and he could get acquanted again in a positive way. She would have learned that there was no need for a getaway. Attempt two has to wait. First of all we're training Pop with a lunge of 10 meters sponsored by Cana hondensport. Thank you so much, auntie Jos! 


Bezoek mijn website:

maandag 23 mei 2016

HORSE GIRL - PAARDENMEISJE
Pop blijkt dol op paarden en het is wederzijds. Onderweg worden aan ALLE edele viervoeters die dat wensen kusjes uitgedeeld. Dat wordt straks op ponykamp!

Pop loves horses, it's mutual. They all come for a kiss from Pop. Is she seeking for her Prince Charming?

Bezoek mijn website, visit my website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

zondag 22 mei 2016

PAS OP VOOR DE HOND


Buitenaf op een steenworp afstand en we waanden ons in la douce France. Ware het niet dat op het schildje 'pas op voor de hond' stond en niet attention au chien. Nieuwsgierig Aagje liet zich door de levensechte geluidsband op het erf niet weerhouden om kennis te maken met diens bezitter. Ons leek dat een slecht plan. Waakhonden zijn aangenomen om aan te slaan. Doorgaans doen ze (terecht) onvriendelijk. Na enkele hoven gepasseerd te zijn waar labradors, boomertjes en Duitse Staande honden hun terrein langs de draad blaffend verdedigden, maar vrolijk kwispelden zodra we iets tegen ze zeiden, lieten we deze onbekende waker ongezien links liggen. Pop hield vol dat deze hond te vertrouwen was. 

Outside at a stone throw away we seem to be in sunny la douce France. If the sign didn't mention 'beware of the dog' instead of 'attention au chien' one easily could be mistaken. It didn't curb the enthusiasm of our Nosey Parker. She waited for a meet & greet with the guard dog. We told her that guarddogs are very unfriendly when they're at work. Sweet pea didn't believe us, but we dragged her along.

zaterdag 21 mei 2016

WORMHOLE - WORMGAT


A wormhole is a hypothetical possibility within the spacetime to travel faster than light. Speedy Pop has her own definition of a wormhole. On our new lawn where once the white lilac tree bloomed, Pop digs on the same spot over and over again - I close the hole every time to prevent broken legs or sprained ankles. Pop is not searching for the light or treasures No, she is looking for worms. I thought it was an amazing way to catch birds with, but she consumes the worms with great taste.


Een wormgat is een hypothetische mogelijkheid om binnen de ruimtetijd sneller dan het licht te reizen. Razendsnelle Pop geeft er haar eigen uitleg aan. Midden op de nieuwe grasmat waar voorheen een witte sering bloeide, graaft Pop telkens een wormgat - ik gooi het net zo vaak weer dicht om gebroken poten en verzwikte enkels te voorkomen. Pop is niet op zoek naar het licht of een kist met gouden dukaten, maar naar wormen. Ik dacht abusievelijk dat het was om op een ludieke wijze vogels te vangen. Nadat ze als een kat met de worm heeft gespeeld, consumeert ze ‘m met smaak zelf. 

zaterdag 14 mei 2016

CLEANING LADY - SCHOONMAAKSTER


Pop is een opgeruimd hondje. Was ze een kind dan zou haar kamer blitzsauber zijn. Binnenshuis sleept ze onze schoenen, brillen, magazines en allerlei gebruiksvoorwerpen die wij laten rondslingeren op een hoop. Hartstikke fijn om een schoonmaakster te hebben die het interieur er pico bello laat uitzien.

Omdat we sinds een half jaartje grootgrondbezitters zijn, kan Pop in alle beslotenheid in eigen tuin een vossenpuntje draaien - vooral bedoeld om 's ochtends de spits te kunnen mijden. Mocht ik het niet meekrijgen, dan haalt propere Pop me naar buiten om het te tonen. Niet voor het terecht verdiende poepkoekje, wel om het drolletje direct van het gras te laten verwijderen, want: opgeruimd staat netjes.

Pop is a neat puppy. If she was our daughter her room would always be tidy. In the house she drags-and-drops things like shoes, specs, magazines and all kind of appliances that wonder about in a corner. So nice to have someone who keeps clean.

In our big yard Pop can take a shit in total privacy. If she thinks I did'nt notice it, or don't come right away wit a baggie to clean it up, she leads me to the spot. Good girl! Of course she gets a well deserved treat.

vrijdag 13 mei 2016

FLOSS

Why are you flossing your pearly white teeth?
Waarom flos jij je parelwitte bijtertjes?

I'm not flossing, I'm provoking you.
Ik wil niet flossen, maar spelen.

Nananana, I got a floss rope and you don't.
Lekker pesten: ik heb een flosje en jij niet.

Come and get it.
Ik daag je uit.

Piece of cake.
Kippetje.

I'm faster - we'll see about that!
Ik ben sneller. Dat zullen we nog weleens zien!

This is not fun anymore. Give me that.
Nou, vind ik het niet meer leuk. Geef hier dat ding.

I want it ... now!
Ik wil het, ik wil het, ik wil het!

Pop gets her way: Forever your honeybunch Isku xxx.
Pop krijgt haar zin: voor altijd je liefje Iskusjekusje.

Looks like they're posing for their engagement photo.
I cross my heart that's unknown to us. She is only 5 months old!
Poseren ze hier nou voor een verlovingsfoto?
Ik zweer het je, er is niets beklonken. Ze is pas 5 maanden!

These beautiful pictures are made by Sandra van Gasteren
Fotoreportage: Sandra van Gasteren www.sandravangasteren.nl

donderdag 12 mei 2016

WAAROM LATEN HONDEN HUN SPEELTJE VAN DE BED- OF BANKRAND VALLEN?
Waarom spelen honden op de bed- of bankrand met hun knuffel? Is het om ons te testen? Staan we telkens behulpzaam op om de knuffel van de grond te rapen? Is het een door honden bedacht spelletje om de baas actief te betrekken bij het schier eindeloze spel 'knuffel vastpakken - knuffel op de grond laten vallen'? Of houden ze ons gewoon straal voor de gek?

Why play dogs always with their toy on the edge of the couch of our bed? Is it a test to see if we're obliging assistants to fetch again and again the toy of the floor? Is it self invented game to keep the boss busy? Or are they laughing at us because they have us so well trained?

De antwoorden:

Gewoon een leuk spelletje met jezelf spelen.  

Ze nodigen het knuffelbeest hiermee uit om samen te spelen.

Een zelfbedacht speelvriendje.

Ze zijn het speeltje zat (en wij leggen het steeds weer terug pfff)

Het houdt (op een ondeugende manier) een uitnodiging in tot samen spelen waarin de hond jou volledig vertrouwt. 

Een verwende luie hond die geleerd heeft dat jij het voor hem opraapt.Lots of dog art & dog games on:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak


woensdag 11 mei 2016

MUST HAVEAfter sunrise. Sparrow mom pushed both her youngsters over the edge. A nice morning to make flying hours. Pop got a fluke: the rookie flies right into her mouth. Schlimazel number two who was ready to go, got a fatal shove by pushy birdmom. All that ltc, searching for worms and feeding were for nothing. Well for nothing ... Pop captured her breakfast and earned her first wing. She can't help herself, it's in her dna.

De zon is net op. Heggenmusmam duwt haar beide groenlingetjes één voor één overboord. Het is een mooie morgen om vlieguren te maken. Pop heeft een bonanza: de beginneling maakt een vrije val precies daar waar Poppoezewoes geïntrigeerd door het getjilp haar oortjes spitst. Pechvogel nummer twee stond op de rand klaar voor de duik in het diepe. Fanatieke heggenmusmam gaf onbedoeld de dodelijke zet. 

Al dat aan- en af vliegen, wurmen zoeken, voeren, umsonst. Nou ja, voor niets. Pop ontbijt met haar must have. Ze kan er niets aan doen: de liefde voor al wat vliegt zit in haar dna verweven. De klaagzang van heggenmusmam zal pas veel later verstommen.


PARASOL
Van Canadese vrieskou naar tropisch Nederland. Een omschakeling van maar liefst dik 40 graden. Op haar vaste schaduwplekje boven op de heuvel schijnt volop de meizon. Ons sneeuwvosje vindt zo'n vrolijk gestreept parasolletje een prima oplossing.

From 15 below in Canada to 28 degrees in tropical circumstances in the Netherlands. On her favourite spot on the hill shines the may sun heavily. I planted a jolly striped parasol. Pop appreciates the solution.
www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

maandag 9 mei 2016

GOEIEMORGEN
Maandagmorgen. Opstaan.
Is Wim die pup Pop de trap moet afdragen, eindelijk gewend aan het vroege opstaan, wenst Madam uit te slapen.
Fijne (werk)week!

Monday morning. Rise and shine.
Wim became an early bird because of pup Pop, but now madam wants to have a long lie in.
Wishing you all a nice week!


www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak