maandag 25 mei 2020

ECHO DOG


It's warm. Cheerful Pop jumps up and down in the water. Because she is excited she barks too. Standing in the river her bark echoos. Although Pop recognizes her own bark, she thinks there's family on the other side and responds to it. 
Same place, another time. Pop barks and we notice that she waits for an answer. But the weather conditions are not the same. No answer of her family or friend from overseas. Pop finds that very weird and keeps on barking and listening. We have to explain it several times before she 'believes' us. But crossing the river is one step too far.


Het is warm en Pop springt een beetje gekkie in het water in plaats van haar normale waden. Ze blaft uitgelaten. Over de rivier komt haar echo terug. Ondanks dat Pop haar eigen blaf herkent, denkt ze dat er op de oever aan de overkant familie staat. Ze antwoordt telkens met een halloblaf.
Zelfde plek, een ander tijdstip. Pop blaft naar haar 'familie/vrienden aan de overkant. De weersomstandigheden zijn ditmaal anders; er komt geen weerklank. Pop vindt het zeer raar en blijft blaffen, wachten en luisteren. We moeten het verschillende malen uitleggen, en dan nog geloofd ze ons niet echt. Maar oversteken, gaat haar net te ver.

van harte welkom op - you're welcome to visit: www.kluifje.com

zaterdag 23 mei 2020

MISS SUNSHINE


Puppy Pop was born in a country with snowpacks of four feet high. Politely she asked her breeder to send her to a warm loving land. We should have called her Miss Sunshine. Ever since this little white snowfox lives in the Netherlands we do have long hot summers, higher temperatures and heatwaves which she enjoys very much.

Pop is geboren in een gebied waar de sneeuw meer dan een meter hoog ligt. We hadden haar Miss Sunshine kunnen noemen, want ze vraagt haar fokker vriendelijk doch dringend om haar naar een warm land te sturen. Sinds Pop in Nederland woont, genieten we van lange zomers en hogere temperaturen. Zelfs hittegolven kunnen haar bekoren.

donderdag 21 mei 2020

AFSTAND HOUDEN - KEEP YOUR DISTANCE


Pop hoef je niet te vertellen dat er op de groene bordjes '25 meter afstand houden' staat. Terwijl ze op kousenvoeten naar de waterkant trippelt, vraagt haar vriendelijke snoet aan de zwarte reuzinnen om doortocht. De Galloways begrijpen dat het kleine sneeuwvosje het net als zij warm heeft en dorstig is. Geamuseerd laten ze weten dat er plaats genoeg en ze snappen dat zij niemand wil lastig vallen en na te hebben gelaafd verder trekt.You don't have to tell Pop that the green signs say '25 meters away'. As she tiptoes to the waterfront, her friendly face asks the black giants for passage. The Galloways understand that the little snow fox is warm and thirsty just like them. Amused, they let her know that there is plenty of room. They do understand that she doesn’t  want to bother anyone and that she leaves quietly after she quenched her thirst.

BABY BUNNY


Het had wat voeten in de aarde, maar als Pop zich iets voorgenomen heeft, dan volhardt ze daarin. Mei is - zo weten we nog van de rebellenbrigade - baby bunny maand. Dagenlang rent ze zich suf, graaft ze (wat ze anders never nooit doet), vraagt ze assistentie van Byker in de ochtenden, totdat eindelijk een jong 'dommerdje' zich beet laat nemen. Zielig voor de baby bunny, maar mazzel voor het dier dat anders in het voerblikje was verdwenen. Want: thuis slaat Pop een maaltijd over.