donderdag 1 februari 2018

GASARBEIDERS - GUARDIAN ANGEL


Pop had ze al aan de overkant bij Friese Stabij vriendje Tedje zien zwoegen. Nu leggen de gasarbeiders nieuwe gasleidingen bij de buurman en bij ons. Van te voren had ik er een hard hoofd in. Op voorbijgangers reageert Pop niet, maar de hele dag in- en uitloop van vreemden is voor de waakse fiks waarschijnlijk een brug te ver. Dennenknoopsiroop om de schor gekefte keel mee te verzachten, prijkte al op het boodschappenlijstje. Tot onze grote verbazing hield koukleum Pop de ijverige mannen - twee Polen met vet Brabants accent en Turks uiterlijk - geruisloos onder toezicht, en vertrok ze zelfs voor het raam op het moment dat de trilplaat met veel kabaal de stoeptegels weer op hun plek dreunde. De reden van haar uitgekiende strategie: hoe sneller ze konden doorwerken, des te eerder kon de verwarming weer aan.

Pop saw the workers yesterday at the house across from us where Friese Stabij/boyfriend Tedje lives. Today the labourers from the gascompany are laying new pipes at the neighbor’s house and ours. Up front I had my doubts about Pop. Pop does not respond at passersby, but the whole day strangers walking in and out the door is maybe a bridge too far for our guardian angel. Thyme syrup to soften her sore throat from barking all day, was already on my shopping list. Big surprise, chilly Pop kept in complete silence (much more threatening) an eye on the two Polish men with slang accent and Turkish appearance. She left her spot before the window at the moment the vibratory machine boomed with many uproar the sidewalk tiles back in place. The reason for her sophisticated strategy: the quicker they could carry on, the sooner the heating was back on!


Je bent meer dan welkom op mijn website    

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak

 You're more than welcome on my website where lots of dog stuff's going on.