dinsdag 25 oktober 2016

CLEVER

egel vervolg - hedge hog sequel

9 Graden, de tuindeur gaat op de haak, zodat Pop naar behoefte in en uit kan lopen. De slanke den blijft trippelen en bokkensprongen maken. Ik laat me overhalen om brr de tuin mee in te gaan. Ik fixeer me op vogels die er niet zijn en probeer haar te overtuigen met: 'De vogels zijn gevlogen, ze overwinteren in Afrika, behalve de twee vette huisduiven is er voorlopig niks om je druk over te maken.' Ik neem haar mee naar binnen. Ze wipt en miept voor de deur. 'Klaar nu', roep ik vanuit mijn kantoor. Nadat ze op de veranda heeft gevoeld dat het stortregent, gooit ze zich met een diepe zucht op bed.

Het is kortdurend droog. Pop rommelt tussen haar speelgoedbeesten. Ze brengt me de pluche egel met drie poten. 'Ik moet werken Pop, ik kan niet de hele dag met je spelen.' Pop heeft het niet meer: begrijp ik nou echt niet wat ze bedoelt? Ze pakt de pluche egel in haar bek, rent naar de tuindeur en spurt terug naar mij: 'kom kijken' vertelt haar blik. Ik ga mee. Geritsel onder tanend zuringblad. Het is de egel die W. al twee keer elders had uitgezet.* Ik bel egelopvang egelenco over de doorzetter. Het lijkt ons voor de oude (want groot) gezonde egel en Pop beter als de egel elders overwintert. Als we eindelijk het juiste formaat doos hebben bemachtigd, heeft de egel al asiel gekregen bij de buren.
*Zie blog egel 28 augustus 2016


9 degrees, the garden door is on a hook so Pop can go in en out whenever she feels like. Our slim snowfox trips and trots. She persuades me to go with her in the garden brr. 'All the birds have gone to Africa for the winter, no need to play guard', I tell her. It's starts to poor again, and Pop comes inside. For a while she rests at the bed.

The rain stops for a moment. Pop diddles in her basket with stuffed animals. She brings me the hedge hog with three legs (the one that is missing she ate). 'I can't play all day with you Pop, I have to work also.' Pop goes berserk: don't you get it? Never question your dog! Once again I go with her outside. Under rumex leafs rustles the hedge hog who has W. allready moved twice.* I call a hedge hog and squirl sanctury if he/she can hibernate there. Before we get the right seize box, she seeks asylum by neighbours.
*See blog august 28 2016


Bezoek mijn website     Visit my website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
1001 dog tricks and games in SPEELS