maandag 15 mei 2017

SMARTY PANTS - WIJSNEUS

sitting under a tree

Op de terugweg is ze in enen moe. Het is een combinatie van geren, gehops en de warmte. Pop gooit zich in de schaduw van een berk. 'Als je een stukkie verderop gaat liggen, kunnen wij op het bankje zitten', verzoek ik Pop. 'Dat wacht prettiger.' Dat doet ze. Zo loods ik haar van berkenschaduw naar het lover van een witte balletjesstruik en naar het een na laatste bankje op onze route. Ze rust er een paar minuten en krijgt wat slokjes water. Bij de driehoek waar we haar meestal aanlijnen, vraag ik: 'Fijn langs de kant blijven'. Dat doet ze. Op het laatste bankje zitten we met de rug naar haar toe. Als ik een foto wil maken, is juffie verdwenen. 'He, geen geintjes', zegt Wim tegen Pop die zich achter eens rozenbottel verschanst heeft, 'anders ga je aan de lijn.' Pop lacht en volgt het pad. Bij een schaduw zeg ik op het moment dat ze gaat liggen 'blijf'. Dat doet ze. Ongemerkt belanden we zo aan het einde van onze route die Pop helemaal los en bijna zonder bijsturen, uitliep. Zo zien we het graag.


All of a sudden on our way back Pop is exhausted. Is it a combination of the running, chasing and spring sun? Pop throws herself on the ground. 'A little bit further please, where we can sit on the bench', I ask Pop. And so she does. I direct her from shadow to shadow where she rests a few minutes and sips some water.

At the triangle where we usually put her on the leash, I ask her 'if you stay near, you can walk freely'. And so she does. On the last bench on our route we sit with our backs towards her. When I want to make a picture, she's gone. 'Hey, don't play jokes with us', Wim laughs. Pop who is hiding behind a bush, enters the right path again. By the next shadow of a birch I say stay at the same time she lies down. Good girl! Unnoticed we arrive at the end of our route that Pop walks off leash the whole time without redirecting her. So proud of her.


resting in the shadow

Hier zie je haar blik al afdwalen naar het achterland


Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there