zondag 1 november 2015

BESTE MANIER OM AF TE VALLEN

veel beweging (meisjes waar zijn jullie?)
rebellen in optima forma - ze zijn er wel, je ziet ze niet
wachten tot je een ons weegt of

weinig eten (weer niks gevangen)
resultaat: slanke hongerlijers