zaterdag 29 augustus 2015

WAAROM LEUNT EEN HOND TEGEN JE BENEN?


Tegen je benen leunen/hangen is een normale hondse uiting; honden vertoeven nu eenmaal het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van hun eigenaar. Net als de andere waaromvragen hangt het af van het moment, de omstandigheden, wiens hond het is, en van de intentie van de hond af. Het meest voor de hondliggende antwoord is meestal het juiste.

solidariteit: als teken van saamhorigheid. Ook bij de door hun gewaarde viervoetige huisgenoten

genegenheid tonen, blij om bij je te zijn.

contact maken, aandacht vragen (onbewust belonen we dat vaak met een aai over de bol of oren strijken)
    

steun zoeken. Hond is verlegen of onzeker met een situatie en weet zich zo te kalmeren

hond is gestrest en vraagt troost

zoekt bescherming door je benen als schild te gebruiken.

bespeurt gevaar waar jij je niet bewust van bent en probeert je zo te beveiligen

gebruikt de benen als stut. De pup/hond/oudje is moe. Ik ken een driepoter die de baas zijn benen gebruikt om even stabiel te staan

bezitterige affectie: de hond vraagt bevestiging dat jij het meest van hém houdt. Bijvoorbeeld als de baas een andere hond aandacht schenkt

controle uitoefenen. Tegen de benen, en op de voeten van een zittend persoon: verhinderen dat je weggaat, of opstaat

eigendomsbevestiging zoals een gearmd stelletje elkaar zo publiekelijk claimt: wij horen bij elkaar

jeuk of dartel: wil gekriebeld worden 

aanhalerige honden respecteren persoonlijke reikwijdte minder als dat mensen dat onderling doen

een hond kan tegen een ander huisdier aanleunen om dezelfde positieve reden als bij de mens: ik ben graag bij je

een hond kan tegen een andere hond aanleunen als teken van dominantie of om de andere te ‘wegen’. Op die manier kan hij zich, in geval van vijandigheid, vooraf verzekeren wie de sterkste is.