maandag 6 juni 2016

TED TALK & POP PRAATHandsome couple: so sweet together.
Een lief setje.


Pop whispers sweet nothings in his ear.
Pop fluistert vast iets liefs in zijn oor.


Teddy: Did I understand you well, Poppy darling?
Teddy: Heb ik nou goed begrepen wat je daarnet zei, liefje?

Pop loopt verlegen achteloos weg: Ja.
Pop a little bit shy, looking away: Yeah, you did.

Waar ging het gesmiespel over? We zullen het nooit weten.
What did they whisper? Darn, we'll never know.

Met dank aan Sylvia de Wilde voor de sprekende foto's.