maandag 4 juli 2016

ONWEERSLUCHT - THUNDERY SKY

Pop boven op een heuveltje  -  Pop on top of the hill

We worden gewaarschuwd voor onweer door een hijgerige mevrouw die paniekerig haar oude Boxer meesleurt richting auto. Een peloton wielrenners schakelt een tandje bij. Een vader en moeder met een dubbele buggy zet het op een rennen richting poort. De kudde schapen verschanst zich onder een oude eik; een schaap met een scheve nek laten ze zonder pardon achter. De wind waait zuring, walstro en Sint Janskruid omver.

Wij komen net aan. Pop trappelt om lekker los te gaan. Zoals wijlen Lenie (onze hoogbejaarde buuv van in de negentig) altijd zei: 'Als het heel hard waait, waait de regen over.' We zien het hemeldak dichtschuiven. Daarna komt blauw. We wagen het erop. Pop geniet van tegen de wind in rennen. W. en ik schreeuwen schuilopties tegen elkaar. Pop dendert onbekommerd door. We houden het droog tot zo'n 200 meter voor de parkeerplaats.

Heerlijk door  het gras banjeren - Pop rushing through nature

A rushing lady in her mid sixties, complete out of breath, who drags her very old Boxer along, warns us for bad weather. A group of cyclist rides faster and faster. A father and mother with a twin buggy run towards the gate. A flock of sheep hide behind an old oak. They leave one sheep with a stiff neck behind. The wind blows the grass flat.

We only just began our route. Pop is itching to start. We chance it. As our very old neighbour Lenie always said: 'When it's blowing hard, rain blows over.' We see heaven closing its rooftop. After that appears a sheer blue sky. Pop enjoys leaning against the wind while running. The weatherconditions don't bother her. We keep it dry untill the last 200 meters to the parking.

Een vochtige vacht, maar tevreden.
Satisfied with a wet coat: who cares.


Bezoek mijn website     Visit my website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak