dinsdag 13 maart 2012

IN YOUR DREAMS, BABY

De bijna achtjarige leeftijd Skip droomt nog vrijwel dagelijks hondendromen. Het maakt niet uit of dat tijdens een hazenslaapje of gedurende de nachtrust is. De verbazingwekkendste geluiden in allerlei toonaarden passeren de revue: blaffen, grommen (of een combinatie daarvan) of piepen. De opgewonden klanken worden begeleidt door spartelbewegingen van zijn poten, trillende snorharen, knipperende oogleden, de smakkende dynamiek van zijn verlekkerde bek of een schaarse kwispel. Zijn baas slaapwandelt zelden, droomt weleens hardop, en snurkt soms. Ditmaal werd Skip gewekt door Wims gesnurk dat overging in een soort hondengegrom. Lokte Wim opzettelijk een reactie uit of is hier echt sprake van een nieuw fenomeen: verhondsen?

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
mydogskipdoesthetrick.blogspot.com- playful dog entertrainment