dinsdag 21 maart 2017

GLASSEXPop en ik trekken liever de natuur in, maar af en toe moeten we de wijk nemen. Hoe ik het ook wend of keer: alle wegen leiden naar Rome, in Pops geval naar Tedje. Het antieke spreekwoord verwijst naar het enorm uitgebreide wegennet dat de oude Romeinen dwars door Afrika, Aziƫ en Europa aanlegden. Voornamelijk rechte wegen omdat hun voertuigen niet bepaald wendbaar waren.

In onze buurt zijn de straten fijn vertakt. Pop kent elk afstekertje naar Tedje, of dat nou een olifantenpaadje, steegje, brandgang, of een opening in een haag is. Ik ben smijdig. Soms volgen we een vers spoor en treffen de liefjes elkaar. Houdt Ted alleen de wacht, dan probeer ik hun huis zoveel mogelijk te mijden, omdat ik niet op de hoogte ben van de terugkeertijd van Teds vrouwtje. Staat Tedje al voor het zijraam, dan mag Pop 'm begroeten. Ze zwaaistaarten, dagen uit voor een spelletje en geven kusjes aan weerskanten van het venster. Voordat de twee onmachtig beginnen te piepen, vertel ik Tedje dat het vrouwtje zo komt en hij braaf in zijn mandje kan wachten. Als Pop rechtsomkeert maakt, doet hij zoals gevraagd. Ik vertel S. over haar Teddy en mijn Pop en de ruit tussen hen in: 'Och, dan hadden ze glassex.'


Pop and I rather make nature walks, but now and then we have to walk between the city's concrete. How ever you look at it, all roads lead to Rome, in Pop's case to her boyfriend Teddy. The antique proverb refers to the huge road infrastructure the Romans built across Africa, Asia and Europe. Mainly straight roads because of their bad maneuverable vehicles.

In our area roads fork into desire lines, footways, alleys and even an opening in a hedge will do as a way to get faster to Teddy. Pop knows every shortcut that leads to him. Sometimes the two meet along the way. When Teddy is home alone, he welcomes her behind the window next to the front door. They wiggle their tails and give eachother sweet little kisses with the glass inbetween. Teddy's boss calls it: glassex. Well you sure do need a windowcleaner afterwards.
Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there