zondag 19 maart 2017

POP-O-RAMA


Pop weet dat er een koppeltje merels in de bamboe huist. Ik niet. Passief wacht ze haar kans af. Pas als de merels nerveus worden, keft ze. Een merel vliegt weg. 'Klaar Pop', gebied ik haar. Pop slaat haar ogen omhoog: dom vrouwtje, er zit nog een merel! De andere helft van het duo vliegt even later zijn of haar eega achterna. Samen wachten ze op de houten schutting van de buren tot ze terug kunnen keren. Om te laten blijken dat het misverstand geheel mijnerzijds was, roep ik tegen Pop: 'Kom kijken!' Daar heeft ze wel oren naar. Ik til haar op, zodat ze het stel op de schutting kan zien zitten. Goedkeurend kijkt ze naar me: we begrijpen elkaar. Ik ben in haar achting gestegen.


Pop knows that there are two blackbirds in the bamboo. I don't. After the blackbirds get nervous of her silently waiting, Pop yelps. One blackbird flies away. 'Done Pop', I command her. Pop's eyes look up: silly boss, there is still one bird left. The other half of the couple flies a few minutes later after his or her spous. Together they wait on the roof of the neighbours' shed untill they can return. To point out that I was wrong, I call her: 'Come and see.' She likes that idea. I lift her up to show her the two lovebirds. She gives me a smile approval: now we're talking! I've gone up in her eyes. Yeah.


Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there