zaterdag 4 maart 2017

THE EXPENDABLES 4


Voormalig oorlogsgebied. Een achtergebleven schaap verschanst zich in een berkenbos. Een speciale eenheid is op zoek naar het verloren schaap dat ondanks het verglijden van de seizoenen nog steeds over de Groote Heide zwerft. Dat doen gezworen kameraden. Voor het verhaal gaan we er gemakshalve vanuit dat de schapen masculiene undercover huurlingen zijn.

Naast een bomkrater houdt de peloton-commandant halt met een imaginaire opgehouden gebalde vuist. Het is een potig schaap, gespeeld door de overacterende stoere Steven Seagal die nooit gevraagd werd voor The Expendables 1, 2, en 3, en nu in deel 4 zijn kunsten mag vertonen. Op voorwaarde dat hij de hoofdrol mocht. Oude rotten: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgrun, Arnold Schwarzenegger, Jet Li en Bruce Willis houden zich gedeisd. Steven Seagal trekt telkens op, spiedt rond, stopt na 30 meter. De (lacherige) troep volgt geruisloos in het gelid. 

Wim, Pop en ik staan in de kijker. Steven stelt de manscha(p)pen veilig en verkent in zijn eentje de omgeving. Na zijn terugkeer loodst hij de zes langs ons: de denkbeeldige vijand. Via een boog bereiken de actiehelden het berkenbos, waar het schaap dat zich al die tijd staande had gehouden, zich aansluit. Het geredde schaap blijkt de aantrekkelijke doch kippige Harrison Ford die meldt dat er nog een troepje wapenbroeders moet rondzwerven: tot zover geen zicht op stand-ins Jean Claude van Damme, Wesley Snipes en Chuck Norris. Materiaal voor Expendables 5. NB Het schaap dat Steven Seagal speelde, verdient een Oscar. Wat een acteertalent!


Former warzone. An abandoned sheep entrenches in a birch forest. Special forces is searching for the lost sheep that roams there for two seasons. Sworn comrads do that. It is evident for this story that you keep in mind that the sheep are masculine undercover mercenaries.

In addition to a shell crater the platoon commander keeps halt with an imaginary held up clenched fist. It is a stalwart sheep, played by the overacting Steven Seagal who's never been asked for a role in The Expendables 1, 2, and 3. Now in upcoming part 4 he may exhibit his (martial) arts. Provided that he's gonna play the leading action hero! Old warhorses: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgrun, Arnold Schwarzenegger and Bruce Willis stick together and keep low. Steven Seagal repeatedly marches on, peeks around, stops every 30 meters. The taunting brothers in arms follow silently in a row. 

Wim, Pop and I are in the spotlight. Steven sets his crew safe and explores the environment. After his return, he guides the six(packs) around us: the imaginary enemy. Through a wide curve the platoon reaches the birch forest, where the sheep that had kept himself alive for two seasons, joins them. The rescued sheep turns out to be the attractive but near-sighted Harrison Ford who reports that stand-ins Wesley Snipes, Jean Claude van Damme and Chuck Norris are still out there. Great material for a sequel!


Bezoek mijn vernieuwde website     Visit my restyled website:

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak
lots of dog stuff's going on there