woensdag 28 november 2012

IN EEN GROEN GROEN KNOLLENLANDTwee haasjes, heel parmant. Landgoed Kalheupink, Twentepad

Skip leeft zich uit in een groen groen groen groen knollen-knollenland. Het is aannemelijk dat u niet op de hoogte bent van het feit dat een loslopende Noorse Buhund zich 30-50 meter parallel aan zijn baas beweegt. Nu weet u dat. Telkens wanneer wij een afslag nemen, fluit ik om aan te duiden dat wij van richting veranderen. Skip registreert het, maar geeft geen gehoor. De autonome hond blikt zelf rond wanneer hij dit nodig acht. Reageert Skip wel op de fluittoon door om zich heen te kijken waar die vertrouwde toon vandaan komt, dan rent hij als reactie hierop verdwaasd naar andere mensen die het dichtst in zijn buurt staan of die zich op de plek bevinden waar hij ons voor het laatst heeft gespot. Op een afstand van enkele meters begrijpt hij pas dat wij het niet zijn. Ziet hij ons wel staan dan spreekt zijn verraste gezicht boekdelen: Nah, wat leuk. Jullie ook hier?! Alsof hij niet samen met ons is gekomen. Na dat oogcontact grasduint Skip vrolijk verder in de verkeerde richting; althans dat is onze uitleg.

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak