zaterdag 29 augustus 2015

WAAROM LEUNT EEN HOND TEGEN JE BENEN?


Tegen je benen leunen/hangen is een normale hondse uiting: honden vertoeven nu eenmaal het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van hun eigenaar. Net als de andere waaromvragen hangt het af van het moment, de omstandigheden, wiens hond het is, en van de intentie van de hond. Het meest voor de hondliggende antwoord is meestal het juiste.

Solidariteit: als teken van saamhorigheid. Ook bij de door hun gewaardeerde viervoetige huisgenoten.

Genegenheid tonen: blij om bij jou te zijn

Contact maken en aandacht vragen – onbewust belonen we dat met een lief woordje, vaak met een aai over de flank en onder de kin. NB honden vinden het (net als veel tweebeners) onprettig als ze over hun bol geaaid worden

Steun zoeken: de hond is verlegen of onzeker met een situatie en kalmeert zich zo

Troost zoeken als de hond stress ervaart

Bescherming zoeken door je benen als schild te gebruiken

De hond bespeurt gevaar waar jij je niet bewust van bent en probeert je zo te beveiligen

Jouw benen worden als stut gebruikt. De pup/hond/oudje is moe. Ik ken een driepoter die de baas zijn benen gebruikt om even stabiel te staan

Bezitterige affectie: de hond vraagt bevestiging dat jij het meest van hém houdt. Bijvoorbeeld wanneer de baas een andere hond aandacht schenkt

Controle uitoefenen. Door tegen de benen te leunen en/of op de voeten van een zitten persoon te staan wil de hond verhinderen dat je weggaat of opstaat

Eigendomsbevestiging zoals een gearmd stelletje elkaar zo publiekelijk claimt: wij horen bij elkaar

jeuk of dartel: de hond wil gekriebeld worden

aanhalerige honden respecteren persoonlijke reikwijdte minder dan dat mensen dat onderling doen

een hond kan tegen een ander huisdier aanleunen om dezelfde positieve reden als bij de mens: ik ben graag bij je

als teken van dominantie of om de andere hond te ‘wegen’ in een bepaalde situatie. Op die manier kan hij zich, in geval van vijandigheid, vooraf verzekeren wie de sterkste is.