vrijdag 4 januari 2013

STILSTANDEen oersaaie grijze dag. Wandelend op straat voel ik me verdwaald in de film As good as it gets. Net als het hoofdpersonage dat obsessief-compulsief gedrag vertoont, heeft Noorse Buhund Skip een dwangneurose. Jack Nicholson mocht van zichzelf beslist niet op de richels tussen de trottoirtegels stappen. Skip heeft wanneer hij aan het lijntje wordt gehouden, een absolute voorkeur voor een bepaalde kant van de straat. Het verschil zit hem erin of we de richting van zijn keuze uitlopen en of we ons op de heen- of terugweg bevinden. Verder zijn de verkeersdrukte en het soort bebouwing van invloed, bevroed ik. Eén gang meen ik zeker te weten: stilstaan betekent oversteken of omdraaien. Wat voor mij giswerk is, is voor de hond pure logica.

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak