woensdag 10 juli 2013

WATERBEHEER


Met een binnenhuisarchitect als vriend wil het weleens voorkomen dat interieuritems regelmatig verwisselen, ja zelfs hele kamers worden ontheven van de functie waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Zo kan het voorkomen dat de hond de waterbak die voorheen in de bijkeuken gepositioneerd stond, nu onmogelijk kan vinden. Is het water op rantsoen, moet er op water bespaard worden?
Nee gekkie, je drinkreservoir staat nu pontificaal in de serre waar je een zee van licht hebt. Verontwaardigd zet de hond een stap buiten de verkeerde deur, die naar de tuin. Is het de bedoeling dat hij zijn vochtbalans op peil houdt door uit het vogelbassin, de vijver of de reservebak in de tuin te drinken? Welnee! Verschillende malen leid ik hem naar de serre. Skip wil er niet aan. De bak plaats ik in de deuropening zodat-ie extra in het zicht staat. Maar zijn harde schijf wil de veranderde situatie maar niet opslaan. Pas als ik er geregeld een zacht schijfje Rodi zalm bijleg, is hij genegen om aan deze nieuwe plek te wennen.

Verraden!

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak