zaterdag 13 juli 2013

JONGLEREN

Cruzer en Semmie

Honden drukken zich uit in pantomime met geluid. Zo beïnvloeden ze de wijze van onderling communiceren. De afgegeven signalen zijn voor velerlei interpretaties vatbaar.

Elk ras heeft zijn gangbare gedrag: het eigen dialect. Honden van eenzelfde familie verstaan elkaar meestal beter als honden uit een totaal verschillende rapgroep. Dat vloeit deels voort uit het feit dat deze honden als pups nestgenootjes waren en elkaars uitdrukkingen beter herkennen. 

Neem nou bijvoorbeeld de staart. Een onmisbaar communicatiemiddel dat: gemoedstoestand en intentie overbrengt, geur verspreidt door te zwaaien en dienst doet bij snelle bewegingen als roer om de balans te bewaren. Hoog gedragen staarten kunnen de indruk wekken dat de bezitter erg zeker van zijn zaak is. Voor een hond die weinig contact heeft (gehad) met overige hondenrassen kan het provocerend werken zonder dat dit de bedoeling van de hoge staartdrager is. Daarbij speelt de volledige houding van de staartdrager een sleutelrol. (Mijn twee welhaast uiterlijk identieke honden, beide krulstaarten, wekken ieder een andere reactie op.) Het kernwoord is hier jongleren of jong leren. Laat je pup of jonge hond onder toezicht en begeleiding kennis maken met anders uitziende honden. 

www.kluifje.com - de originele hondensite met kunst, cultuur & vermaak