woensdag 11 juni 2014

JUNI CHIPMAAND


Sinds 1 april 2013 is er de verplichte identificatie- en registratieplicht voor honden. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen databank. Meer informatie op www.chipjedier.nl