zondag 22 november 2020

FLIRTEN

Bij mensen was vanaf meet af aan duidelijk dat Pop mannen boven vrouwen verkiest. Bij de fokker lag ze ’s avonds op de schouder van de tv kijkende heer des huizes op de bank. Kun je het hiernaar herleiden? Vanaf de eerste blik op Schiphol adoreert ze W. Andere vrouwen die tijdens een wandeling te dicht bij W. komen, tolereert ze uit beleefdheid. Daar is niet alles mee gezegd, de vrouwen (en teefjes die W. te aanhalig aait) krijgen vaak ook gemopper te horen.

Het is een grauwe doch lenteachtige zaterdagochtend in november. W. is golfen. Pop en ik struinen aan de voet van de dijk langs het struikgewas. De schuinte loopt onprettig, maar zij wil het graag. Vanonder de brug verschijnt een atletisch gevormde wielrenner aan de horizon. Wanneer hij het bergje heeft beklommen, hipt Pop dartel tegen het talud omhoog, zet haar beste beentje bevallig voor en knipoogt op het exacte passeermoment. De racende jonge blonde god herkent flirterige gedrag en raakt er, een beetje overdonderd, bijna door uit koers. Vanuit het gras weer op het asfalt roept hij glimlachend: ‘Ik voel me gevleid.’ Die Pop!Flirtatious

It was clear from the start that Pop prefers men to women. As a puppy she lay on the shoulder of the TV-watching master of the house on the sofa in the evenings. Can you trace her preference back to this? From the first look at him, she adores W. Other women who get too close to W. during a walk, she tolerates as a courtesy. Often the women (and who pet W. too greedily) also get grumbled.

It's a spring-like Saturday morning in November. W. is golfing. Pop and I stroll along the foot of the dike where the mice and rabbits live. It walks uncomfortable, but she likes it. From below the bridge, an athletically shaped cyclist appears on the horizon. When he has climbed the mountain, Pop hips friskyly against the embankment, puts her best foot forward gracefully and winks at the exact passing moment. The racing young blonde god recognizes flirtatious behavior and – a little overwhelmed  almost gets off course. From the grass back on the asphalt, he shouts, smiling: ‘I'm flattered.’ That Pop!