woensdag 28 april 2021

WAAROM GRAVEN HONDEN?


Graven behoort tot het natuurlijk instinct. De ene hond vertoont weinig drang tot het omwoelen van grond, terwijl een ander onbetwistbaar aanleg heeft. Graven kan verschillende doelen dienen:

plezier

ter verkoeling om een koudere laag grond op te zoeken om te rusten

schaduw creëren door een kuil/tunnel te graven

uit verveling om bezig te zijn. Het kalmeert en zorgt dat de hond overtollige energie kwijtraakt

het is gewoon zijn ding: ieder (ras) zijn hobby

voor gemakzuchtige kauwers om buffelhuidkluifjes te weken

de verzadigde hond bewaart ondergronds voedsel/kauwbotten voor magere tijden

uit hebberigheid, om een voorwerp voor de concurrentie  te verbergen

uit roofzucht instinct/nieuwsgierigheid wie of wat er zich in de grond of onder het groene tapijt bevindt

het voorwerp van zijn begeerte bevindt zich ergens achter of onder

een nestkuil maken als kraambed door een (schijn)zwangere teef

om te ontsnappen (bijvoorbeeld een reu in loopse teventijd). Zeker als hij graaft bij een omheining of poort. 

om engerlingen, knollen of (planten)wortels uit te graven en deze op te eten

om aandacht te trekken. Volgens de hond besteedt je te weinig aandacht aan hem. Hij wil je naar buiten krijgen zodat jij je bij hem voegt. Graven (op verboden plekken) is een middel om jouw aandacht te vangen, ook al zijn vermanende woorden negatief.


Schatgraven

Houdt je hond van graven, maar behoeft je tuin geen hovenier meer? Gun je hond zijn lol. Wijs een exclusieve graafzone in de tuin aan waar hij onbeperkt zijn gang kan gaan. 

Je kan hem leren daar te graven. Maak de toegestane zone extra aantrekkelijk door voertjes in een plastic flesje zonder dop te doen - zo blijven ze schoon en worden ze niet klef. Graaf een kuil, of nog beter, laat je hond het doen. Stop het flesje in het gat en zand erover. De graafwerkzaamheden mogen starten.