maandag 12 april 2021

HOE VINDT EEN HOND DE WEG (TERUG)?


Quo vadis? 

Honden oriënteren zich voornamelijk door zintuiglijke waarneming: geur, gehoor en zicht. Hun reukzin is fenomenaal, voor hen is het een fluitje van een cent de neus achterna te gaan. Geluiden nemen hond waar op een vier maal grotere afstand dan mensen – een hond schijnt bij optimale condities het eigen autogeluid zelfs op kilometers afstand te herkennen. Richting bepalen kunnen honden vier keer nauwkeuriger dan wij, ondanks dat hun ingebouwde kompas beduidend slechter navigeert dan bijvoorbeeld dat van een kat. Om de weg te onthouden slaan honden alle binnengekomen informatie op in een interne geheugenkaart. De nucleus caudatus (de staartkern) is een belangrijk onderdeel bij het leren en herinneren, met name de terugkoppeling. Volgens neurowetenschapper Gregory Berns van de Emory Universiteit wordt het gebied actiever na het ruiken van bekende geuren, en het meest actief na het ruiken de baas. Honden onthouden allerlei visuele zaken als oriëntatiepunten die ze saven in een soort virtuele topografische plattegrond. Daarbij bewaren ze de door de eigenaar gegeven reisinformatie, Bijvoorbeeld: we gaan naar huppeldepup, ginder is het altijd bingo, of standaardprocedures zoals bepaalde kledij die hoort bij een bepaalde activiteit. De koppeling verschaft de hond inzicht in waar een bepaalde route naartoe leidt. Een volgende keer herkent hij feilloos waarheen de baas navigeert.

Is elke hond een TomTom op pootjes?

Helaas vindt slechts 8 procent van de speurneuzen zelfstandig de weg terug. DomDomhonden ontbreekt het aan het een en ander. Ze hebben onderweg niet goed opgelet, raken op vreemd terrein hun richtinggevoel kwijt, of zijn volledig van de kaart door de ontbrekende begeleiding. De hond rent in het wilde weg steeds verder, of laat zich afleiden van waar hij naar toe wil. Je kunt stellen dat hoe vindingrijker de hond, des te groter de kans dat hij terugkeert.

Aangepaste route

De hond is een gewoontedier. Aangeleerde regelmaat en rituele routes staan bij oplettende honden in het geheugen gegrift - het is tevens de manier waarop blindengeleidehonden worden geïnstrueerd. Schrikt je hond zo danig dat hij de benen neemt, dan volgt hij waarschijnlijk de bekende (vlucht)weg terug naar start. De route aanpassen zodat je hond geen druk of gevaarlijk punt hoeft over te steken, kan levensreddend zijn.

Aardmagneetveld

Onderzoekers van de Universiteit Duisburg-Essen (UDE)) en de Tsjechische Agrarische Universiteit in Praag hebben ontdekt dat honden naast excellent kunnen ruiken en horen, ogenschijnlijk een intuïtief gevoel hebben voor het aardmagneetveld. Blijkbaar bezitten ze het vermogen om magnetisme waar te nemen. Hierdoor kunnen honden zich bijzonder goed oriënteren. Er werd vastgesteld dat honden, net als is bewezen bij vossen, koeien en watervogels, een magneetzintuig hebben, waarmee ze zich onderweg op de Noord-Zuid as kunnen richten.