vrijdag 21 mei 2021

BEREN OP DE WEG

Ik sta op met een onbestemd beklemmend voorgevoel. Zo’n je-ne-sais-qoui gemoedstoestand, waarin je elk moment een onheilstijding kunt verwachten én je bijzonder goed op je tellen moet passen. De hond gedraagt zich heel banaal, volgens hem is alles vaste prik. Hij wil er zoals gewoonlijk op hetzelfde tijdstip uit. Ik dub of we iets eerder of later zullen vertrekken. Elke seconde vertraging of acceleratie kan een leven ingrijpend veranderen.

Op straat groet ik gemaakt opgewekt de glazenwasser. Heldhaftig stap ik onder zijn ladder door, de hond loopt om. De wagen waar we steevast elke morgen mee naar het hondenbos rijden, laat ik staan. Ik wil het noodlot niet verder tarten en neem geen enkel risico meer. We wandelen dichtbij huis en de hond blijft aangelijnd. Ik blijf alert op afwijkende situaties. Overal zie ik beren op de weg. De hond snuffelt onbekommerd rond. Alles schijnt te gaan zoals het moet gaan. De hond gedraagt zich uitermate relaxed, waarmee hij aangeeft dat hij alles onder controle heeft. De knoop in mijn maag verdwijnt langzaam. Zo wordt het toch nog een genoeglijk ommetje.

We zijn bijkans ongedeerd thuis. Op het moment dat ik me richting stoeprand begeef om over te steken, groet een aardige buur me vanuit tweehoog. Ik zwaai vrolijk naar boven, ondertussen met mijn linkervoet het asfalt betredend. De hondenriem spant. ‘Over’, stuur ik hem aan. De hond weigert. Hij geeft geen krimp, ondanks dat ik de halsband voorbij zijn ene oor trek. Waarschuwend geclaxonneer van een bestelbusje. De hond heeft het gevaar zien aankomen en is standvastig blijven zitten. Hevig geschrokken doe ik een stapje terug en knuffel mijn oplettende lieverd die ons heeft gered.

De geschrokken chauffeur is uitgestapt en geeft mij een terechte, geëmotioneerde uitbrander. Om zijn bolle buik zit een strak gespannen T-shirt met daarop de tekst: beer has made this body so beautiful. Even ben ik sprakeloos. Beer?! Vagelijk klopte mijn intuïtie dus wel, hoewel domweg uitkijken daadwerkelijk ongelukken voorkomt. Ik bedank de man voor zijn kordate optreden en beloof beterschap. Zekerheidshalve gaat de hond vanmiddag met de baas mee voor een dikverdiende wandeling. Ik blijf de resterende dag braaf binnen op de reservebank.